Karcher HDS 9/17-4 CX

 • Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.
 • Karcher HDS 9/17-4 CX
Producent: KARCHER
Kod produktu: 4054278168715
Cena internetowa dotyczy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Ceny w salonach stacjonarnych mogą się różnić.
16 482,00 zł
15 030,60 zł
/ szt.
Oszczędzasz 9% (1 451,40 zł).
16 482,00 zł
Udostępnij produkt
 • facebook
 • googleplus1

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%. W wyposażeniu bęben na wąż wysokociśnieniowy.

CECHY I ZALETY
 HDS 9/17-4 CX: Wydajne
Wydajne
Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku. Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO₂. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
 HDS 9/17-4 CX: Łatwość użycia
Łatwość użycia
Duże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie. Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.
 HDS 9/17-4 CX: Wygodne w przechowywaniu
Wygodne w przechowywaniu
Schowek na akcesoria Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX). Uchwyt na lancę.
Niezawodność
 • SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
 • Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
 • System zmiękczania wody zabezpiecza wężownicę przed odkładaniem kamienia.
Mobilność
 • Duże koła
 • Duże uchwyty na urządzeniu
 • Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
 • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
 • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Zasilanie (~) 3 - 400 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 290 - 900
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 170 / 3 - 17
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW) 6,1
Zużycie paliwa (kg/h) 5,6
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 15
Ciężar (kg) 117
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1215 x 650 x 920

Wyposażenie

 • Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
 • Wąż wysokociśnieniowy, 15 m
 • Lanca spryskująca, 1040 mm
 • Dysza power
 • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
 • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 • Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Kod producenta:
1.174-908.0
1. Długość (mm):
1 005
,
1005
2. Szerokość (mm):
700
3. Wysokość (mm):
1 050
,
1050
Długość (m):
1 005
Szerokość (mm):
700
Wysokość (mm):
1 050
Karcher (urządzenia profesjonalne)

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
• Parownice: osprzęt zewnętrzny
• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
• Urządzenia typu HDR: filtry
• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Zobacz równieżZOBACZ WIĘCEJ
Karcher HDS 8/17 CXKarcher HDS 8/17 CX
14 568,12 zł15 990,00 zł
Karcher HDS 6/14-4 CXKarcher HDS 6/14-4 CX
15 608,70 zł16 605,00 zł
Karcher HDS 8/18-4 CXKarcher HDS 8/18-4 CX
15 839,94 zł17 343,00 zł
Karcher HDS 7/16 CXKarcher HDS 7/16 CX
13 874,40 zł14 760,00 zł
Karcher HDS 8/17 CKarcher HDS 8/17 C
12 140,10 zł13 284,00 zł
Karcher HDS 6/14-4 CKarcher HDS 6/14-4 C
13 411,92 zł14 268,00 zł
Karcher HDS 8/18-4 CKarcher HDS 8/18-4 C
13 411,92 zł14 637,00 zł
Karcher HDS 5/12 C - myjka wysokociśnieniowaKarcher HDS 5/12 C - myjka wysokociśnieniowa
9 480,84 zł10 455,00 zł
Wyposażenie dodatkoweZOBACZ WIĘCEJ
KARCHER Filtr wody 3/4 + 1KARCHER Filtr wody 3/4 + 1
150,31 zł159,90 zł
Karcher komin HDS 66x119 D149Karcher komin HDS 66x119 D149
323,74 zł344,40 zł
Karcher przewod wężowy, DN8 40MPa 20mKarcher przewod wężowy, DN8 40MPa 20m
1 387,44 zł1 476,00 zł
Karcher Automat. bęben na wąż HDS klasy kompaktKarcher Automat. bęben na wąż HDS klasy kompakt
5 202,90 zł5 535,00 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 m
1 156,20 zł1 230,00 zł
Wąż HP TR, standardowy, ID 8, 15 mWąż HP TR, standardowy, ID 8, 15 m
867,15 zł922,50 zł
Karcher lanca 2050 mm TRKarcher lanca 2050 mm TR
578,10 zł615,00 zł
Karcher nakrętka do lancy TRKarcher nakrętka do lancy TR
57,81 zł61,50 zł
Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 50Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 50
63,59 zł67,65 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20 m
1 098,39 zł1 168,50 zł
Karcher Standardowy wąż wysokociśnieniowy, 15 mKarcher Standardowy wąż wysokociśnieniowy, 15 m
1 040,58 zł1 107,00 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, 20m, przem. spoż.Karcher Wąż wysokociśnieniowy, 20m, przem. spoż.
1 849,92 zł1 968,00 zł
Automatyczny bęben na wąż na ścianęAutomatyczny bęben na wąż na ścianę
5 202,90 zł5 535,00 zł
Karcher adapter 5 TR22IG-M22AGKarcher adapter 5 TR22IG-M22AG
115,62 zł123,00 zł
Karcher urządznie zmiękczające wodę WS 50Karcher urządznie zmiękczające wodę WS 50
9 249,60 zł9 840,00 zł
Dysza power TR 15055Dysza power TR 15055
75,15 zł79,95 zł
Karcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG ErsatzKarcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG Ersatz
196,55 zł209,10 zł
Karcher Dysza pianowa w zestawieKarcher Dysza pianowa w zestawie
1 387,44 zł1 476,00 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, 15 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, 15 m
1 271,82 zł1 353,00 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
867,15 zł922,50 zł
Karcher podwójna szczotka iSolar 800, 700-100 l/hKarcher podwójna szczotka iSolar 800, 700-100 l/h
5 781,00 zł6 150,00 zł
Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000
277,49 zł295,20 zł
Karcher Złączka węża GEKA 1''Karcher Złączka węża GEKA 1''
40,47 zł43,05 zł
Karcher FR 50 500 mm Do czyszczenia pow.Karcher FR 50 500 mm Do czyszczenia pow.
4 624,80 zł4 920,00 zł
Karcher szybkozłącze TRKarcher szybkozłącze TR
254,36 zł270,60 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20m
1 271,82 zł1 353,00 zł
Karcher Zestaw pianowy Easy Foam Set TRKarcher Zestaw pianowy Easy Foam Set TR
751,53 zł799,50 zł
Lanca spryskująca do podwoziLanca spryskująca do podwozi
566,54 zł602,70 zł
Karcher adapter przedłużenie węży 9 TRKarcher adapter przedłużenie węży 9 TR
86,72 zł92,25 zł
Karcher szczotka rotacyjnaKarcher szczotka rotacyjna
369,98 zł393,60 zł
Karcher Głowica HKF 50, mosiężnaKarcher Głowica HKF 50, mosiężna
5 504,04 zł5 855,37 zł
Lanca teleskopowa iSolar TL 10 HLanca teleskopowa iSolar TL 10 H
5 781,00 zł6 150,00 zł
Karcher Lanca do piany TR basic 3Karcher Lanca do piany TR basic 3
335,30 zł356,70 zł
Inżektor środka czyszczącegoInżektor środka czyszczącego
867,15 zł922,50 zł
Karcher automatycznie zwijany bęben na wąż (inox)Karcher automatycznie zwijany bęben na wąż (inox)
2 659,26 zł2 829,00 zł
Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"
40,47 zł43,05 zł
Karcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40mKarcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40m
11 342,63 zł12 066,63 zł
Karcher WR 50 TRKarcher WR 50 TR
2 081,16 zł2 214,00 zł
Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8
1 387,44 zł1 476,00 zł
Karcher dysza parowa 40060Karcher dysza parowa 40060
69,37 zł73,80 zł
Karcher Głowica czyszcząca do beczekKarcher Głowica czyszcząca do beczek
98,28 zł104,55 zł
Karcher Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mmKarcher Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mm
2 890,50 zł3 075,00 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy DN 6-15mKarcher Wąż wysokociśnieniowy DN 6-15m
751,53 zł799,50 zł
Karcher dysza rotacyjna TR 055/060Karcher dysza rotacyjna TR 055/060
566,54 zł602,70 zł
Karcher iSolar 400Karcher iSolar 400
2 081,16 zł2 214,00 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m
2 312,40 zł2 460,00 zł
Karcher Złącze śrubowe TR dysza TR22-TR20Karcher Złącze śrubowe TR dysza TR22-TR20
219,68 zł233,70 zł
Karcher Zestaw montażowy do wężaKarcher Zestaw montażowy do węża
161,87 zł172,20 zł
Karcher Gumowa osłona dyszy parowejKarcher Gumowa osłona dyszy parowej
69,37 zł73,80 zł
Karcher zestaw do piaskowania bez regulacji TRKarcher zestaw do piaskowania bez regulacji TR
867,15 zł922,50 zł
Karcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wodyKarcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wody
3 468,60 zł3 690,00 zł
Karcher Dysza power TR 25054Karcher Dysza power TR 25054
75,15 zł79,95 zł
Karcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowymKarcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowym
2 659,26 zł2 829,00 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 250 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 250 mm
242,80 zł258,30 zł
Filtr wody Karcher profesjonalny 100 umFiltr wody Karcher profesjonalny 100 um
693,72 zł738,00 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40m
2 890,50 zł3 075,00 zł
Karcher zestaw dysz FR 850-1100 l/hKarcher zestaw dysz FR 850-1100 l/h
150,31 zł159,90 zł
Karcher Servo ControlKarcher Servo Control
277,49 zł295,20 zł
Karcher Króciec wylotowy spalin 200 mmKarcher Króciec wylotowy spalin 200 mm
578,10 zł615,00 zł
Karcher dysza do czyszczenia rur 65" O 16 mmKarcher dysza do czyszczenia rur 65" O 16 mm
809,34 zł861,00 zł
Lanca teleskopowa iSolar TL 7 HLanca teleskopowa iSolar TL 7 H
4 624,80 zł4 920,00 zł
Karcher osadnik zanieczyszczeń (FRV)Karcher osadnik zanieczyszczeń (FRV)
254,36 zł270,60 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15m
1 387,44 zł1 476,00 zł
Karcher dysza power 55"Karcher dysza power 55"
86,72 zł92,25 zł
Karcher Zest.montaż.uchwyt bęben na wąż TRKarcher Zest.montaż.uchwyt bęben na wąż TR
1 387,44 zł1 476,00 zł
Karcher Dysza parowa 1,5 mmKarcher Dysza parowa 1,5 mm
208,12 zł221,40 zł
Karcher adapter 6 TR22IG-M22AGKarcher adapter 6 TR22IG-M22AG
98,28 zł104,55 zł
Karcher złacze Geka z gwintem 1/2"Karcher złacze Geka z gwintem 1/2"
40,47 zł43,05 zł
Karcher Zestaw do montowania bębna do ścianyKarcher Zestaw do montowania bębna do ściany
924,96 zł984,00 zł
Karcher filtr wodyKarcher filtr wody
184,99 zł196,80 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400
1 618,68 zł1 722,00 zł
Karcher lanca do czyszczenia rynienKarcher lanca do czyszczenia rynien
1 156,20 zł1 230,00 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
335,30 zł356,70 zł
Lanca elastyczna 1050mmLanca elastyczna 1050mm
1 040,58 zł1 107,00 zł
Karcher Adapter 3 M22IG-TR22AGKarcher Adapter 3 M22IG-TR22AG
109,84 zł116,85 zł
Karcher adapter 1 M22AG-TR22AGKarcher adapter 1 M22AG-TR22AG
86,72 zł92,25 zł
Karcher Uchwyt do lancy Easy!LockKarcher Uchwyt do lancy Easy!Lock
173,43 zł184,50 zł
Przewód węż.TR higiena DN8 25MPa10mPrzewód węż.TR higiena DN8 25MPa10m
1 040,58 zł1 107,00 zł
Karcher szczotka rotacyjnaKarcher szczotka rotacyjna
462,48 zł492,00 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 m
751,53 zł799,50 zł
Karcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mmKarcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm
531,85 zł565,80 zł
Karcher złacze Geka z gwintemKarcher złacze Geka z gwintem
40,47 zł43,05 zł
Karcher Lanca HD Easy!Lock 850 mmKarcher Lanca HD Easy!Lock 850 mm
381,55 zł405,90 zł
Karcher adapter 2 M22IG-TR22AGKarcher adapter 2 M22IG-TR22AG
98,28 zł104,55 zł
Karcher urządzenie zmiękczające WS 100Karcher urządzenie zmiękczające WS 100
10 983,90 zł11 685,00 zł
Karcher Lanca teleskopowa iSolar TL 10 CFKKarcher Lanca teleskopowa iSolar TL 10 CFK
10 405,80 zł11 070,00 zł
Karcher uchwyt dystansowyKarcher uchwyt dystansowy
75,15 zł79,95 zł
Karcher WS regeneratorKarcher WS regenerator
10 405,80 zł11 070,00 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 550mmKarcher lanca HD Easy!Lock 550mm
265,93 zł282,90 zł
Karcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5mKarcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5m
427,79 zł455,10 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 m
1 618,68 zł1 722,00 zł
KARCHER butelka lancy pianotwórczejKARCHER butelka lancy pianotwórczej
33,06 zł46,74 zł
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, O 16 mmDysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, O 16 mm
219,68 zł233,70 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 25 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 25 m
1 618,68 zł1 722,00 zł
Karcher Zest.montaż. bęben na wąż TRKarcher Zest.montaż. bęben na wąż TR
3 468,60 zł3 690,00 zł
Karcher Automatycznie zwijany bęben na wążKarcher Automatycznie zwijany bęben na wąż
2 081,16 zł2 214,00 zł
Karcher wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 mKarcher wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m
1 271,82 zł1 353,00 zł
Karcher Pas ochronny do lancy teleskopowejKarcher Pas ochronny do lancy teleskopowej
150,31 zł159,90 zł
Karcher adapter 8 TR20IG-M18AGKarcher adapter 8 TR20IG-M18AG
86,72 zł92,25 zł
Karcher przystawka do podłóg FRV 50 MEKarcher przystawka do podłóg FRV 50 ME
6 937,20 zł7 380,00 zł
Karcher Trójnik typu YKarcher Trójnik typu Y
809,34 zł861,00 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 600 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 600 mm
323,74 zł344,40 zł
Karcher wtyk do szybkozłącza TRKarcher wtyk do szybkozłącza TR
115,62 zł123,00 zł
Karcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mmKarcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm
427,79 zł455,10 zł
Karcher zestaw do prac na wysokościachKarcher zestaw do prac na wysokościach
2 370,21 zł2 521,50 zł
Karcher wąż ciśnieniowy do lancy iSolarKarcher wąż ciśnieniowy do lancy iSolar
369,98 zł393,60 zł
Karcher zestaw kontroli płomienia HDSKarcher zestaw kontroli płomienia HDS
474,04 zł504,30 zł
Karcher Zest.montaż.bęben na wąż stal szlachetnaKarcher Zest.montaż.bęben na wąż stal szlachetna
6 937,20 zł7 380,00 zł
Karcher wąż ssący FRVKarcher wąż ssący FRV
358,42 zł381,30 zł
Karcher pistolet EASY!Force AdvancedKarcher pistolet EASY!Force Advanced
497,17 zł528,90 zł
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7
300,61 zł319,80 zł
Karcher Przewod wężowy TR DN8 40MPa 1,5mKarcher Przewod wężowy TR DN8 40MPa 1,5m
208,12 zł221,40 zł
Karcher Uchwyt scienny - stal szlachetnaKarcher Uchwyt scienny - stal szlachetna
1 618,68 zł1 722,00 zł
Karcher Zestaw pianowy InnoKarcher Zestaw pianowy Inno
1 965,54 zł2 091,00 zł
Karcher Adapter 7 M18IG-TR20AGKarcher Adapter 7 M18IG-TR20AG
98,28 zł104,55 zł
Karcher Adapter M22 - obrotowyKarcher Adapter M22 - obrotowy
98,28 zł104,55 zł
Karcher zestaw dysz FRV 080Karcher zestaw dysz FRV 080
289,05 zł307,50 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 40 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 40 m
2 312,40 zł2 460,00 zł
Karcher przegub wyboczeniowy TRKarcher przegub wyboczeniowy TR
554,98 zł590,40 zł
Karcher lanca do piany TR dysza 025Karcher lanca do piany TR dysza 025
462,48 zł492,00 zł
Karcher Podwójny uchwytKarcher Podwójny uchwyt
369,98 zł393,60 zł
Karcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 mKarcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 m
2 659,26 zł2 829,00 zł
Karcher lanca do rynienKarcher lanca do rynien
439,36 zł467,40 zł
Karcher złącze obrotowe, easyKarcher złącze obrotowe, easy
196,55 zł209,10 zł
Karcher głowica czyszcząca FR 30 ME TRKarcher głowica czyszcząca FR 30 ME TR
2 196,78 zł2 337,00 zł
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel