Promocja

Karcher HD 10/25-4 S Plus + okulary ochronne + środki chemiczne GRATIS!

 • Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe o pionowej, zwartej konstrukcji. Wysokie parametry pracy pozwalają na stosowanie urządzenia do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Wiele nowych systemów takich jak Servopress, Easy-Press, Soft grip ułatwia pracę.
 • Karcher HD 10/25-4 S Plus + okulary ochronne + środki chemiczne GRATIS!
 • Karcher HD 10/25-4 S Plus
 • Karcher okulary ochronne z zestawem 3 szybek
 • Karcher RM 81 ASF Aktywny środek czyszczący, 10L
 • Karcher RM 31 ASF eco!efficiency
Producent: KARCHER
Kod produktu: 4054278159058
Cena internetowa dotyczy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Ceny w salonach stacjonarnych mogą się różnić.
9 594,00 zł
9 532,75 zł
/ szt.
Oszczędzasz 0.00% (0.00), kupując w zestawie.
9 594,00 zł
Udostępnij produkt
 • facebook
 • googleplus1

W zestawie

Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Wysoka mobilność
 • Gumowe koła.
 • Udogodnienia w obsłudze.
SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Zasilanie (~) 3 - 400 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 250 / 3 - 25
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 275 / 27,5
Moc przyłącza (kW) 9,2
Ciężar (kg) 62
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 500 x 1090

Wyposażenie

 • Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
 • Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
 • Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
 • Lanca spryskująca, 1050 mm
 • Dysza power
 • Dysza rotacyjna
 • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
 • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 • Wbudowany filtr wody
 • System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
 • Wskaźnik poziomu oleju
 • Servo Control
 • Mosiężne przyłącze wody
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ciśnienie max (bar):
275
Długość (mm):
1 194
1. Długość (mm):
1 194
Ciśnienie robocze bar (MPa):
250
Szerokość (mm):
554
Wydajność tłoczenia (L/h):
1000
Wysokość (mm):
603
3. Wysokość (mm):
603
Kod_producenta:
1.520-930.0
,
1.286-913.0
Rodzaj zasilania:
Elektryczne
Moc:
9,2
Kabel zasilający (m):
5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):
560 x 500 x 1090
Ciężar bez wyposażenia (kg):
63,6
Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dostarczane razem z urządzeniem

Pistolet z systemem szybkiej wymiany:
Wąż wysokociśnieniowy:
10 m
Lanca spryskująca:
1050 mm
Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°):
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia:
Dysza rotacyjna:
Karcher (urządzenia profesjonalne)

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
• Parownice: osprzęt zewnętrzny
• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
• Urządzenia typu HDR: filtry
• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Wyposażenie dodatkoweZOBACZ WIĘCEJ
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, 20m, przem. spoż.Karcher Wąż wysokociśnieniowy, 20m, przem. spoż.
1 655,67 zł1 947,84 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 250 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 250 mm
208,56 zł245,36 zł
Karcher FR 50 500 mm Do czyszczenia pow.Karcher FR 50 500 mm Do czyszczenia pow.
4 024,26 zł4 734,43 zł
Karcher WS regeneratorKarcher WS regenerator
8 886,75 zł10 455,00 zł
Karcher Podwójna lanca spryskującaKarcher Podwójna lanca spryskująca
616,85 zł725,70 zł
Karcher adapter FRV do pistoletuKarcher adapter FRV do pistoletu
147,30 zł173,29 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 1", 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 1", 7,5 m
386,84 zł455,10 zł
Karcher wąż ssący FRV 30 Me 5 mKarcher wąż ssący FRV 30 Me 5 m
311,56 zł366,54 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 m
1 042,89 zł1 226,94 zł
Karcher wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 mKarcher wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m
1 104,76 zł1 299,72 zł
Karcher Głowica HKF 50, mosiężnaKarcher Głowica HKF 50, mosiężna
4 977,06 zł5 855,37 zł
Karcher Adapter M22 - obrotowyKarcher Adapter M22 - obrotowy
86,05 zł101,23 zł
Lanca spryskująca do podwoziLanca spryskująca do podwozi
491,39 zł578,10 zł
Lanca teleskopowa iSolar TL 7 HLanca teleskopowa iSolar TL 7 H
3 770,91 zł4 436,36 zł
Karcher nakrętka do lancy TRKarcher nakrętka do lancy TR
49,22 zł57,91 zł
Karcher głowica czyszcząca FR 30 ME TRKarcher głowica czyszcząca FR 30 ME TR
1 938,48 zł2 280,57 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 m
1 449,44 zł1 705,22 zł
Karcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 mKarcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 m
2 333,25 zł2 745,00 zł
Karcher lanca do piany TR dysza 025Karcher lanca do piany TR dysza 025
405,32 zł476,85 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400
786,59 zł925,40 zł
Karcher urządznie zmiękczające wodę WS 50Karcher urządznie zmiękczające wodę WS 50
8 259,45 zł9 717,00 zł
Karcher lanca do rynien i WCKarcher lanca do rynien i WC
380,65 zł447,83 zł
Karcher złacze Geka z gwintemKarcher złacze Geka z gwintem
34,50 zł40,59 zł
Karcher urządzenie zmiękczające WS 100Karcher urządzenie zmiękczające WS 100
9 409,50 zł11 070,00 zł
Dysza power TR 40050Dysza power TR 40050
75,74 zł89,10 zł
Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8
1 226,01 zł1 442,37 zł
Karcher szczotka rotacyjnaKarcher szczotka rotacyjna
397,29 zł467,40 zł
Karcher Zestaw do montowania bębna do ścianyKarcher Zestaw do montowania bębna do ściany
784,13 zł922,50 zł
Karcher Urządzenie do piaskowania (bez dyszy)Karcher Urządzenie do piaskowania (bez dyszy)
1 178,41 zł1 386,37 zł
Lanca teleskopowa iSolar TL 10 HLanca teleskopowa iSolar TL 10 H
5 155,55 zł6 065,34 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400
1 387,58 zł1 632,44 zł
Karcher zestaw pianowy TR Inno z inżektorem Karcher zestaw pianowy TR Inno z inżektorem
2 392,18 zł2 814,31 zł
Karcher głowica FRV 30 TR z odprowadzeniem wodyKarcher głowica FRV 30 TR z odprowadzeniem wody
2 038,65 zł2 398,41 zł
Karcher Adapter 3 M22IG-TR22AGKarcher Adapter 3 M22IG-TR22AG
94,10 zł110,70 zł
Karcher wtyk do szybkozłącza TRKarcher wtyk do szybkozłącza TR
98,08 zł115,39 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 550mmKarcher lanca HD Easy!Lock 550mm
233,36 zł274,52 zł
Karcher Dysza pianowa w zestawieKarcher Dysza pianowa w zestawie
1 201,98 zł1 414,09 zł
Karcher Uchwyt do lancy Easy!LockKarcher Uchwyt do lancy Easy!Lock
134,91 zł158,71 zł
Karcher zestaw dysz FR 850-1100 l/hKarcher zestaw dysz FR 850-1100 l/h
127,03 zł149,45 zł
Karcher Zestaw montażowy do wężaKarcher Zestaw montażowy do węża
136,96 zł161,13 zł
Karcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mmKarcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm
466,70 zł549,06 zł
Karcher podwójna szczotka iSolar 800, 700-100 l/hKarcher podwójna szczotka iSolar 800, 700-100 l/h
4 704,75 zł5 535,00 zł
Karcher złącze obrotowe, easyKarcher złącze obrotowe, easy
167,28 zł196,80 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20m
1 081,19 zł1 271,99 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
742,31 zł873,30 zł
Karcher Dysza z węglika boru, rozmiar 8 mmKarcher Dysza z węglika boru, rozmiar 8 mm
2 404,65 zł2 829,00 zł
Wąż HP TR, standardowy, ID 8, 15 mWąż HP TR, standardowy, ID 8, 15 m
736,51 zł866,47 zł
Karcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5mKarcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5m
374,14 zł440,17 zł
Karcher dysza do czyszczenia rur 65" O 16 mmKarcher dysza do czyszczenia rur 65" O 16 mm
710,94 zł836,40 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 600 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 600 mm
282,20 zł332,00 zł
Karcher Uchwyt scienny - stal szlachetnaKarcher Uchwyt scienny - stal szlachetna
1 400,97 zł1 648,20 zł
KARCHER Filtr wody 3/4 + 1KARCHER Filtr wody 3/4 + 1
126,51 zł148,83 zł
Karcher dysza rotacyjna 50 TRKarcher dysza rotacyjna 50 TR
490,76 zł577,36 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 m
639,29 zł752,11 zł
Karcher zestaw dysz do piaskowania 050Karcher zestaw dysz do piaskowania 050
299,01 zł351,78 zł
Karcher inżektor środków czyszczącychKarcher inżektor środków czyszczących
857,31 zł1 008,60 zł
Inżektor środka czyszczącego Inżektor środka czyszczącego
752,34 zł885,11 zł
Karcher osadnik zanieczyszczeń (FRV)Karcher osadnik zanieczyszczeń (FRV)
224,78 zł264,45 zł
Filtr wody Karcher profesjonalny 100 umFiltr wody Karcher profesjonalny 100 um
627,30 zł738,00 zł
Karcher Servo ControlKarcher Servo Control
238,02 zł280,02 zł
Karcher Wąż przedłużający FRV 5 mKarcher Wąż przedłużający FRV 5 m
128,60 zł151,29 zł
Przewód węż.TR higiena DN8 25MPa10mPrzewód węż.TR higiena DN8 25MPa10m
922,11 zł1 084,84 zł
Karcher zestaw dysz FRV 050Karcher zestaw dysz FRV 050
248,83 zł292,74 zł
Karcher szybkozłącze TRKarcher szybkozłącze TR
220,96 zł259,95 zł
Karcher Głowica czyszcząca do beczekKarcher Głowica czyszcząca do beczek
87,82 zł103,32 zł
Karcher Złączka węża GEKA 1''Karcher Złączka węża GEKA 1''
34,50 zł40,59 zł
Inżektor środka czyszczącego Inżektor środka czyszczącego
752,34 zł885,11 zł
Karcher Adapter 7 M18IG-TR20AGKarcher Adapter 7 M18IG-TR20AG
86,05 zł101,23 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m
1 962,05 zł2 308,29 zł
Karcher Pas ochronny do lancy teleskopowejKarcher Pas ochronny do lancy teleskopowej
127,55 zł150,06 zł
Karcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5mKarcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5m
263,91 zł310,49 zł
Karcher Dysza trójstopniowa, rozmiar 60Karcher Dysza trójstopniowa, rozmiar 60
270,17 zł317,86 zł
Karcher adapter 8 TR20IG-M18AGKarcher adapter 8 TR20IG-M18AG
73,65 zł86,65 zł
Karcher przewod wężowy, DN8 40MPa 20mKarcher przewod wężowy, DN8 40MPa 20m
1 228,49 zł1 445,29 zł
Karcher Zest.montaż. bęben na wąż TRKarcher Zest.montaż. bęben na wąż TR
3 004,94 zł3 535,23 zł
Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 50Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 50
53,89 zł63,39 zł
Karcher Podwójny uchwytKarcher Podwójny uchwyt
324,11 zł381,30 zł
Karcher Lanca do piany TR basic 3Karcher Lanca do piany TR basic 3
291,21 zł342,60 zł
Karcher automatycznie zwijany bęben na wąż (inox)Karcher automatycznie zwijany bęben na wąż (inox)
2 333,25 zł2 745,00 zł
Karcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wodyKarcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wody
3 228,85 zł3 798,63 zł
Karcher adapter 2 M22IG-TR22AGKarcher adapter 2 M22IG-TR22AG
83,64 zł98,40 zł
Lanca elastyczna 1050mmLanca elastyczna 1050mm
922,11 zł1 084,84 zł
Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000
245,69 zł289,05 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40m
2 616,07 zł3 077,73 zł
Karcher adapter 5 TR22IG-M22AGKarcher adapter 5 TR22IG-M22AG
104,55 zł123,00 zł
Karcher Lanca teleskopowa iSolar TL 10 CFKKarcher Lanca teleskopowa iSolar TL 10 CFK
8 961,80 zł10 543,30 zł
Dysza power TR 15055Dysza power TR 15055
67,15 zł78,99 zł
Karcher Lanca HD Easy!Lock 850 mmKarcher Lanca HD Easy!Lock 850 mm
331,67 zł390,21 zł
KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"
1 369,61 zł1 611,30 zł
Karcher pistolet EASY!Force AdvancedKarcher pistolet EASY!Force Advanced
429,50 zł505,30 zł
Karcher iSolar 400Karcher iSolar 400
1 766,90 zł2 078,70 zł
Karcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowymKarcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowym
2 268,44 zł2 668,76 zł
Karcher Automatycznie zwijany bęben na wąż Karcher Automatycznie zwijany bęben na wąż
1 779,40 zł2 093,41 zł
Karcher adapter 1 M22AG-TR22AGKarcher adapter 1 M22AG-TR22AG
73,19 zł86,10 zł
Karcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mmKarcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm
368,25 zł433,24 zł
Karcher dysza power 25° 047Karcher dysza power 25° 047
67,15 zł78,99 zł
Automatyczny bęben na wąż na ścianęAutomatyczny bęben na wąż na ścianę
4 295,31 zł5 053,30 zł
Karcher adapter 6 TR22IG-M22AGKarcher adapter 6 TR22IG-M22AG
83,64 zł98,40 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400
203,82 zł216,84 zł
Karcher zestaw do piaskowania bez regulacji TRKarcher zestaw do piaskowania bez regulacji TR
736,51 zł866,47 zł
Karcher Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mmKarcher Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mm
515,55 zł606,54 zł
Karcher Trójnik typu YKarcher Trójnik typu Y
724,72 zł852,61 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, 15 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, 15 m
1 069,41 zł1 258,13 zł
Karcher przystawka do podłóg FRV 50 MEKarcher przystawka do podłóg FRV 50 ME
5 709,39 zł6 716,93 zł
Karcher szczotka rotacyjnaKarcher szczotka rotacyjna
324,11 zł381,30 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15m
1 201,98 zł1 414,09 zł
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel