Promocja

Karcher HDS 5/15 U

 • HDS 5/15 U to urządzenie czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Dzięki specjalnej budowie, charakteryzuje się wyjątkową mobilnością.
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
Producent: KARCHER
Kod produktu: 4054278139968
Cena internetowa dotyczy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Ceny w salonach stacjonarnych mogą się różnić.
8 700,00 zł
7 051,66 zł
/ szt.
Oszczędzasz 19% (1 648,34 zł).
7 474,76 zł
Udostępnij produkt
 • facebook
 • googleplus1

HDS 5/15 UX dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody. Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę. W wyposażeniu 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy.enie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę.

CECHY I ZALETY
 HDS 5/15 U: Zwarta, pionowa konstrukcja
Zwarta, pionowa konstrukcja
Łatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.
 HDS 5/15 U: Duży filtr wody
Duży filtr wody
Chroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.
 HDS 5/15 U: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Kompaktowe wymiary ułatwiają transport urządzenia. Możliwość transportu w pozycji leżącej. Mieści się również do mniejszych samochodów.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
 • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
 • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Zasilanie (~) 1 - 230 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 450
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 2,7
Zużycie paliwa (kg/h) 2,4
Zbiornik paliwa (l) 6,5
Ciężar (kg) 74
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 620 x 620 x 990

Wyposażenie

 • Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
 • Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
 • Lanca spryskująca, 840 mm
 • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ciśnienie (bar):
150
1. Długość (mm):
705
Wydajność tłoczenia (L/h):
450
Szerokość (mm):
705
Zasilanie (Ph/V/Hz):
1/230/50
3. Wysokość (mm):
1 166
Kod_producenta:
1.064-912.0
Zużycie paliwa (kg/h):
2,4
Maks. temperatura podawanej wody (°C):
80
Moc przyłącza (kW):
2,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):
618 x 618 x 994
Zbiornik paliwa (l):
6,5
Ciężar (kg):
74
Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dostarczane razem z urządzeniem

Pistolet z systemem szybkiej wymiany:
Wąż wysokociśnieniowy:
10 m
Lanca spryskująca:
840 mm
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia:
Czujnik temperatury spalin:
3-tłokowa pompa osiowa, Nierdzewne tłoki:
Czujnik poziomu paliwa:
Karcher (urządzenia profesjonalne)

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
• Parownice: osprzęt zewnętrzny
• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
• Urządzenia typu HDR: filtry
• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Zobacz równieżZOBACZ WIĘCEJ
Karcher HDS 8/18-4 MXKarcher HDS 8/18-4 MX
15 839,94 zł16 851,00 zł
Karcher HDS 5/11 UKarcher HDS 5/11 U
7 052,82 zł7 503,00 zł
Karcher HDS 5/15 U PlusKarcher HDS 5/15 U Plus
8 555,88 zł9 102,00 zł
Karcher HDS 5/15 UXKarcher HDS 5/15 UX
8 787,12 zł9 348,00 zł
Karcher HDS 5/13 UKarcher HDS 5/13 U
7 630,92 zł8 118,00 zł
Karcher HDS 5/15 UX PlusKarcher HDS 5/15 UX Plus
9 133,98 zł9 717,00 zł
Karcher HDS 5/13 UXKarcher HDS 5/13 UX
8 209,02 zł8 733,00 zł
Karcher HDS 5/11 UX Karcher HDS 5/11 UX
7 630,92 zł8 118,00 zł
Wyposażenie dodatkoweZOBACZ WIĘCEJ
Karcher adapter 5 TR22IG-M22AGKarcher adapter 5 TR22IG-M22AG
115,62 zł123,00 zł
Karcher dysza rotacyjna TR 035Karcher dysza rotacyjna TR 035
404,15 zł577,36 zł
Karcher adapter przedłużenie węży 9 TRKarcher adapter przedłużenie węży 9 TR
80,93 zł86,10 zł
Karcher Inżektor środków czyszczących (bez dysz)Karcher Inżektor środków czyszczących (bez dysz)
1 902,64 zł2 024,09 zł
Karcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowymKarcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowym
2 508,63 zł2 668,76 zł
Karcher adapter 1 M22AG-TR22AGKarcher adapter 1 M22AG-TR22AG
80,93 zł86,10 zł
Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8
1 342,95 zł1 428,67 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400
1 534,50 zł1 632,44 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20m
1 195,67 zł1 271,99 zł
Karcher szybkozłącze TRKarcher szybkozłącze TR
244,35 zł259,95 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 250 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 250 mm
230,64 zł245,36 zł
Karcher Pas ochronny do lancy teleskopowejKarcher Pas ochronny do lancy teleskopowej
141,06 zł150,06 zł
Karcher złacze Geka z gwintem 1/2"Karcher złacze Geka z gwintem 1/2"
38,15 zł40,59 zł
Karcher Zest.montaż. bęben na wąż TRKarcher Zest.montaż. bęben na wąż TR
3 323,12 zł3 535,23 zł
Karcher Lanca HD Easy!Lock 850 mmKarcher Lanca HD Easy!Lock 850 mm
366,80 zł390,21 zł
KARCHER butelka lancy pianotwórczejKARCHER butelka lancy pianotwórczej
29,95 zł31,86 zł
Karcher lanca do czyszczenia rynienKarcher lanca do czyszczenia rynien
1 084,90 zł1 154,15 zł
Karcher adapter 6 TR22IG-M22AGKarcher adapter 6 TR22IG-M22AG
92,50 zł98,40 zł
KARCHER obrotowa szczotka 500-800 l/hKARCHER obrotowa szczotka 500-800 l/h
439,36 zł467,40 zł
Karcher złącze obrotowe, easyKarcher złącze obrotowe, easy
184,99 zł196,80 zł
Karcher Podwójna lanca spryskującaKarcher Podwójna lanca spryskująca
682,16 zł725,70 zł
Karcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG ErsatzKarcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG Ersatz
190,77 zł202,95 zł
Karcher Dysza power 15° rozmiar 34Karcher Dysza power 15° rozmiar 34
74,26 zł78,99 zł
Karcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mmKarcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm
516,12 zł549,06 zł
Karcher zestaw dysz FR 450-500 l/hKarcher zestaw dysz FR 450-500 l/h
134,12 zł142,68 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 m
1 602,91 zł1 705,22 zł
KARCHER szczotka obrotowaKARCHER szczotka obrotowa
358,42 zł381,30 zł
Karcher Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mmKarcher Lanca spryskująca, obrotowa 2050 mm
570,14 zł606,54 zł
Karcher Uchwyt scienny - stal szlachetnaKarcher Uchwyt scienny - stal szlachetna
1 549,31 zł1 648,20 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15m
1 329,25 zł1 414,09 zł
Karcher Automatycznie zwijany bęben na wąż Karcher Automatycznie zwijany bęben na wąż
1 967,80 zł2 093,41 zł
Karcher zestaw dysz FRV 035Karcher zestaw dysz FRV 035
275,18 zł292,74 zł
Karcher Złączka węża GEKA 1''Karcher Złączka węża GEKA 1''
28,41 zł40,59 zł
Karcher Urządzenie do piaskowania (bez dyszy)Karcher Urządzenie do piaskowania (bez dyszy)
1 303,19 zł1 386,37 zł
Karcher zestaw do piaskowania bez regulacji TRKarcher zestaw do piaskowania bez regulacji TR
814,48 zł866,47 zł
Karcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5mKarcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5m
413,65 zł440,17 zł
Lanca spryskująca do podwoziLanca spryskująca do podwozi
543,41 zł578,10 zł
Karcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 mKarcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 m
2 580,31 zł2 745,00 zł
Przewod wężowy TR obrotowy DN6 25MPa 10mPrzewod wężowy TR obrotowy DN6 25MPa 10m
542,73 zł577,36 zł
Karcher Zestaw do montowania bębna do ścianyKarcher Zestaw do montowania bębna do ściany
867,15 zł922,50 zł
Inżektor środka czyszczącego Inżektor środka czyszczącego
393,11 zł418,20 zł
Lanca elastyczna 1050mmLanca elastyczna 1050mm
1 019,74 zł1 084,84 zł
Karcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40mKarcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40m
11 204,69 zł11 919,88 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 550mmKarcher lanca HD Easy!Lock 550mm
258,05 zł274,52 zł
Karcher Adapter 7 M18IG-TR20AGKarcher Adapter 7 M18IG-TR20AG
80,98 zł101,23 zł
Karcher Króciec wylotowy spalin 200 mmKarcher Króciec wylotowy spalin 200 mm
543,41 zł578,10 zł
Karcher wtyk do szybkozłącza TRKarcher wtyk do szybkozłącza TR
108,46 zł115,39 zł
Karcher lanca piany TRKarcher lanca piany TR
448,24 zł476,85 zł
Karcher Zestaw montażowy do wężaKarcher Zestaw montażowy do węża
128,90 zł161,13 zł
Karcher filtr wodyKarcher filtr wody
175,74 zł186,96 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
820,90 zł873,30 zł
Wąż HP TR, standardowy, ID 8, 15 mWąż HP TR, standardowy, ID 8, 15 m
814,48 zł866,47 zł
Karcher Dysza trójstopniowa, rozmiar 60Karcher Dysza trójstopniowa, rozmiar 60
298,78 zł317,86 zł
Karcher Trójnik typu YKarcher Trójnik typu Y
555,46 zł852,61 zł
KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"
1 514,62 zł1 611,30 zł
Karcher inżektor środków czyszczącychKarcher inżektor środków czyszczących
948,08 zł1 008,60 zł
Karcher Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mmKarcher Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mm
2 659,26 zł2 829,00 zł
Przewód węż.TR higiena DN8 25MPa10mPrzewód węż.TR higiena DN8 25MPa10m
1 019,74 zł1 084,84 zł
Karcher Lanca do piany TR basic 1Karcher Lanca do piany TR basic 1
322,05 zł342,60 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 m
981,55 zł1 226,94 zł
Karcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wodyKarcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wody
3 570,71 zł3 798,63 zł
Karcher dysza Power 40" TRKarcher dysza Power 40" TR
63,19 zł78,99 zł
Karcher adapter 8 TR20IG-M18AGKarcher adapter 8 TR20IG-M18AG
60,66 zł86,65 zł
Karcher Zest.montaż.bęben na wąż stal szlachetnaKarcher Zest.montaż.bęben na wąż stal szlachetna
6 177,08 zł6 571,36 zł
Karcher pistolet EASY!Force AdvancedKarcher pistolet EASY!Force Advanced
474,98 zł505,30 zł
Karcher Nasadzana szczotka do myciaKarcher Nasadzana szczotka do mycia
121,03 zł151,29 zł
Karcher Dysza pianowa w zestawieKarcher Dysza pianowa w zestawie
1 329,25 zł1 414,09 zł
Karcher adapter 2 M22IG-TR22AGKarcher adapter 2 M22IG-TR22AG
68,88 zł98,40 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, 15 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400, 15 m
1 182,65 zł1 258,13 zł
Karcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mmKarcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm
407,25 zł433,24 zł
Przewod wężowy TR DN6 25MPa 10mPrzewod wężowy TR DN6 25MPa 10m
482,18 zł512,96 zł
Karcher Adapter 3 M22IG-TR22AGKarcher Adapter 3 M22IG-TR22AG
77,49 zł110,70 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40m
2 893,07 zł3 077,73 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
273,55 zł341,94 zł
Karcher nakrętka do lancy TRKarcher nakrętka do lancy TR
46,33 zł57,91 zł
Karcher wąż ssący FRV 30 Me 5 mKarcher wąż ssący FRV 30 Me 5 m
344,55 zł366,54 zł
Karcher komin HDS 66x119 D149Karcher komin HDS 66x119 D149
308,71 zł328,41 zł
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, O 16 mmDysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, O 16 mm
209,27 zł222,63 zł
Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 40Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 40
63,19 zł78,99 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20 m
1 032,78 zł1 098,70 zł
Karcher dysza power TR 25° 034Karcher dysza power TR 25° 034
63,19 zł78,99 zł
Karcher lanca do rynien i WCKarcher lanca do rynien i WC
420,96 zł447,83 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 m
706,98 zł752,11 zł
Karcher adapter FRV do pistoletuKarcher adapter FRV do pistoletu
138,63 zł173,29 zł
Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000
271,71 zł289,05 zł
Karcher głowica czyszcząca FR 30 ME TRKarcher głowica czyszcząca FR 30 ME TR
2 143,73 zł2 280,57 zł
Karcher Przegub wyboczeniowy TR 20Karcher Przegub wyboczeniowy TR 20
536,48 zł570,72 zł
Karcher lanca Power Control 027Karcher lanca Power Control 027
477,24 zł
Karcher Adapter M22 - obrotowyKarcher Adapter M22 - obrotowy
80,98 zł101,23 zł
Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"
28,41 zł40,59 zł
Karcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5mKarcher Przewód wężowy TR DN8 40MPa 1,5m
291,81 zł310,49 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 600 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 600 mm
312,08 zł332,00 zł
Karcher Ogranicznik prądu rozruchowegoKarcher Ogranicznik prądu rozruchowego
2 011,79 zł2 140,20 zł
Karcher przewod wężowy, DN8 40MPa 20mKarcher przewod wężowy, DN8 40MPa 20m
1 358,57 zł1 445,29 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, 20m, przem. spoż.Karcher Wąż wysokociśnieniowy, 20m, przem. spoż.
1 830,97 zł1 947,84 zł
KARCHER Filtr wody 3/4 + 1KARCHER Filtr wody 3/4 + 1
139,90 zł148,83 zł
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel