Promocja

Karcher HDS 5/15 U

 • HDS 5/15 U to urządzenie czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Dzięki specjalnej budowie, charakteryzuje się wyjątkową mobilnością.
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
 • Karcher HDS 5/15 U
Producent: KARCHER
Kod produktu: 4054278139968
Cena internetowa dotyczy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Ceny w salonach stacjonarnych mogą się różnić.
8 733,00 zł
8 209,02 zł
/ szt.
Oszczędzasz 6% (523,98 zł).
8 733,00 zł
Udostępnij produkt
 • facebook
 • googleplus1

HDS 5/15 UX dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody. Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę. W wyposażeniu 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy.enie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę.

CECHY I ZALETY
 HDS 5/15 U: Zwarta, pionowa konstrukcja
Zwarta, pionowa konstrukcja
Łatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.
 HDS 5/15 U: Duży filtr wody
Duży filtr wody
Chroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.
 HDS 5/15 U: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Kompaktowe wymiary ułatwiają transport urządzenia. Możliwość transportu w pozycji leżącej. Mieści się również do mniejszych samochodów.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
 • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
 • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Zasilanie (~) 1 - 230 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 450
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 2,7
Zużycie paliwa (kg/h) 2,4
Zbiornik paliwa (l) 6,5
Ciężar (kg) 74
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 620 x 620 x 990

Wyposażenie

 • Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
 • Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
 • Lanca spryskująca, 840 mm
 • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Kod_producenta:
1.064-912.0
Ciśnienie (bar):
150
Długość (m):
705
1. Długość (mm):
705
Wydajność tłoczenia (L/h):
450
Szerokość (mm):
705
2. Szerokość (mm):
705
Wysokość (mm):
1 166
Zasilanie (Ph/V/Hz):
1/230/50
3. Wysokość (mm):
1 166
Zużycie paliwa (kg/h):
2,4
Maks. temperatura podawanej wody (°C):
80
Moc przyłącza (kW):
2,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):
618 x 618 x 994
Zbiornik paliwa (l):
6,5
Ciężar (kg):
74
Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dostarczane razem z urządzeniem

Pistolet z systemem szybkiej wymiany:
Wąż wysokociśnieniowy:
10 m
Lanca spryskująca:
840 mm
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia:
Czujnik temperatury spalin:
3-tłokowa pompa osiowa, Nierdzewne tłoki:
Czujnik poziomu paliwa:
Karcher (urządzenia profesjonalne)

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
• Parownice: osprzęt zewnętrzny
• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
• Urządzenia typu HDR: filtry
• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Zobacz równieżZOBACZ WIĘCEJ
Karcher HDS 5/15 U (USZKODZONE OPAKOWANIE)Karcher HDS 5/15 U (USZKODZONE OPAKOWANIE)
6 999,00 zł8 733,00 zł
Karcher HDS 5/15 U PlusKarcher HDS 5/15 U Plus
8 555,88 zł9 102,00 zł
Karcher HDS 5/11 UKarcher HDS 5/11 U
7 052,82 zł7 503,00 zł
Karcher HDS 5/15 UXKarcher HDS 5/15 UX
8 787,12 zł9 348,00 zł
Karcher HDS 5/15 UX PlusKarcher HDS 5/15 UX Plus
9 133,98 zł9 717,00 zł
Karcher HDS 5/13 UKarcher HDS 5/13 U
7 630,92 zł8 118,00 zł
Karcher HDS 5/13 UXKarcher HDS 5/13 UX
8 209,02 zł8 733,00 zł
Karcher HDS 10/20-4 M TRKarcher HDS 10/20-4 M TR
16 996,14 zł18 081,00 zł
Wyposażenie dodatkoweZOBACZ WIĘCEJ
Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8Wąż wysokociśnieniowy obrotowy DN 8
1 226,01 zł1 442,37 zł
Lanca elastyczna 1050mmLanca elastyczna 1050mm
1 084,84 zł
Karcher zestaw dysz FR 450-500 l/hKarcher zestaw dysz FR 450-500 l/h
140,48 zł149,45 zł
Karcher nakrętka do lancy TRKarcher nakrętka do lancy TR
57,91 zł
Karcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG ErsatzKarcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG Ersatz
172,51 zł202,95 zł
Karcher lanca 2050 mm TRKarcher lanca 2050 mm TR
606,54 zł
Karcher komin HDS 66x119 D149Karcher komin HDS 66x119 D149
308,71 zł328,41 zł
Karcher Adapter 3 M22IG-TR22AGKarcher Adapter 3 M22IG-TR22AG
110,70 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
820,90 zł873,30 zł
Karcher Pas ochronny do lancy teleskopowejKarcher Pas ochronny do lancy teleskopowej
141,06 zł150,06 zł
Karcher lanca Power Control 027Karcher lanca Power Control 027
405,65 zł477,24 zł
Karcher Zestaw do montowania bębna do ścianyKarcher Zestaw do montowania bębna do ściany
867,15 zł922,50 zł
Karcher Adapter M22 - obrotowyKarcher Adapter M22 - obrotowy
101,23 zł
Karcher Nasadzana szczotka do myciaKarcher Nasadzana szczotka do mycia
121,03 zł151,29 zł
Karcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40mKarcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40m
11 204,69 zł11 919,88 zł
Karcher Uchwyt scienny - stal szlachetnaKarcher Uchwyt scienny - stal szlachetna
1 549,31 zł1 648,20 zł
KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"
1 514,62 zł1 611,30 zł
Karcher szybkozłącze TRKarcher szybkozłącze TR
259,95 zł
Karcher lanca piany TRKarcher lanca piany TR
476,85 zł
Karcher adapter 2 M22IG-TR22AGKarcher adapter 2 M22IG-TR22AG
98,40 zł
Karcher złacze Geka z gwintem 1/2"Karcher złacze Geka z gwintem 1/2"
38,15 zł40,59 zł
KARCHER butelka lancy pianotwórczejKARCHER butelka lancy pianotwórczej
31,66 zł35,18 zł
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, O 16 mmDysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, O 16 mm
209,27 zł222,63 zł
Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000
245,69 zł289,05 zł
Karcher adapter 5 TR22IG-M22AGKarcher adapter 5 TR22IG-M22AG
123,00 zł
Karcher adapter 1 M22AG-TR22AGKarcher adapter 1 M22AG-TR22AG
86,10 zł
Karcher Złączka węża GEKA 1''Karcher Złączka węża GEKA 1''
28,41 zł40,59 zł
KARCHER szczotka obrotowaKARCHER szczotka obrotowa
381,30 zł
Karcher Adapter 7 M18IG-TR20AGKarcher Adapter 7 M18IG-TR20AG
101,23 zł
Karcher Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mmKarcher Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mm
2 659,26 zł2 829,00 zł
Karcher filtr wodyKarcher filtr wody
175,74 zł186,96 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
321,42 zł341,94 zł
Karcher zestaw dysz FRV 035Karcher zestaw dysz FRV 035
275,18 zł292,74 zł
Lanca spryskująca do podwoziLanca spryskująca do podwozi
578,10 zł
Karcher wąż ssący FRVKarcher wąż ssący FRV
344,55 zł366,54 zł
Karcher dysza rotacyjna TR 035Karcher dysza rotacyjna TR 035
577,36 zł
Karcher Trójnik typu YKarcher Trójnik typu Y
852,61 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400Karcher Wąż wysokociśnieniowy Longlife 400
1 387,58 zł1 632,44 zł
Karcher Króciec wylotowy spalin 200 mmKarcher Króciec wylotowy spalin 200 mm
566,54 zł602,70 zł
Karcher złącze obrotowe, easyKarcher złącze obrotowe, easy
196,80 zł
Karcher Lanca do piany TR basic 1Karcher Lanca do piany TR basic 1
291,21 zł342,60 zł
Karcher Dysza pianowa w zestawieKarcher Dysza pianowa w zestawie
1 414,09 zł
Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"
28,41 zł40,59 zł
Karcher Zestaw montażowy do wężaKarcher Zestaw montażowy do węża
128,89 zł161,13 zł
Karcher adapter 8 TR20IG-M18AGKarcher adapter 8 TR20IG-M18AG
86,65 zł
Inżektor środka czyszczącegoInżektor środka czyszczącego
832,00 zł885,11 zł
Karcher lanca do rynien i WCKarcher lanca do rynien i WC
447,83 zł
KARCHER Filtr wody 3/4 + 1KARCHER Filtr wody 3/4 + 1
139,90 zł148,83 zł
Karcher dysza Power 40" TRKarcher dysza Power 40" TR
78,99 zł
Karcher Ogranicznik prądu rozruchowegoKarcher Ogranicznik prądu rozruchowego
2 011,79 zł2 140,20 zł
Karcher adapter 6 TR22IG-M22AGKarcher adapter 6 TR22IG-M22AG
98,40 zł
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel