Karcher HD 13/18-4 SX Plus

 • Wyjątkowo skuteczne, trwałe i niezawodne urządzenie, które doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Mocny silnik chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia.
 • Karcher HD 13/18-4 SX Plus
 • Karcher HD 13/18-4 SX Plus
 • Karcher HD 13/18-4 SX Plus
 • Karcher HD 13/18-4 SX Plus
 • Karcher HD 13/18-4 SX Plus
Producent: KARCHER
Kod produktu: 4054278171968
Cena internetowa dotyczy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Ceny w salonach stacjonarnych mogą się różnić.
10 947,00 zł
10 290,18 zł
/ szt.
Oszczędzasz 6% (656,82 zł).
10 947,00 zł
Przed realizacją zamówienia z tym towarem, może być konieczne opłacenie zaliczki w kwocie 10 290,18 zł. Dokładne informacje zostaną podane w podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem.
Udostępnij produkt
 • facebook
 • googleplus1

Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 20 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa bezdotykowa, dysza rotacyjna, bęben na wąż i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Zwiększone bezpieczeństwo
 • Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
 • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
 • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Wysoka mobilność
 • Gumowe koła.
 • Udogodnienia w obsłudze.
SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Zasilanie (~) 3 - 400 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 650 - 1300
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 198 / 19,8
Moc przyłącza (kW) 9,2
Ciężar (kg) 64
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 500 x 1090

Wyposażenie

 • Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
 • Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
 • Wąż wysokociśnieniowy, 20 m
 • Lanca spryskująca, 1050 mm
 • Dysza power
 • Dysza rotacyjna
 • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
 • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
 • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 • Wbudowany filtr wody
 • System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
 • Wskaźnik poziomu oleju
 • Servo Control
 • Mosiężne przyłącze wody
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Kod producenta:
1.286-936.0
1. Długość (mm):
1194
2. Szerokość (mm):
554
3. Wysokość (mm):
603
Ciśnienie max (bar):
198
Ciśnienie robocze (bar/MPa):
180
Szerokość (mm):
554
Wydajność tłoczenia (L/h):
500
Wysokość (mm):
603
Rodzaj zasilania:
Elektryczne
Moc znamionowa (kW/KM):
9,2 / 12,5
Kabel zasilający (m):
5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):
560 x 500 x 1090
Ciężar bez wyposażenia (kg):
60,5
Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dostarczane razem z urządzeniem

Pistolet z systemem szybkiej wymiany:
Wąż wysokociśnieniowy:
20 m
Lanca spryskująca:
1050 mm
Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°):
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia:
Dysza rotacyjna:
Bęben na wąż:
Karcher (urządzenia profesjonalne)

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
• Parownice: osprzęt zewnętrzny
• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
• Urządzenia typu HDR: filtry
• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Zobacz równieżZOBACZ WIĘCEJ
Karcher HD 10/25-4 SX PlusKarcher HD 10/25-4 SX Plus
10 058,94 zł10 701,00 zł
Karcher HD 13/18-4 S PlusKarcher HD 13/18-4 S Plus
9 249,60 zł9 840,00 zł
Karcher HD 10/23-4 SX PlusKarcher HD 10/23-4 SX Plus
9 712,08 zł10 332,00 zł
Karcher HD 10/23-4 S PlusKarcher HD 10/23-4 S Plus
8 671,50 zł9 225,00 zł
Karcher HD 10/25-4 SKarcher HD 10/25-4 S
8 671,50 zł9 225,00 zł
Karcher HD 10/23-4 S TRKarcher HD 10/23-4 S TR
8 324,64 zł8 856,00 zł
Karcher HD 10/25-4 S PlusKarcher HD 10/25-4 S Plus
8 150,05 zł9 594,00 zł
Wyposażenie dodatkoweZOBACZ WIĘCEJ
Karcher Dysza trójstopniowa 80Karcher Dysza trójstopniowa 80
74,26 zł78,99 zł
Karcher adapter 8 TR20IG-M18AGKarcher adapter 8 TR20IG-M18AG
81,45 zł86,65 zł
Karcher wąż ssący FRVKarcher wąż ssący FRV
344,55 zł366,54 zł
Karcher Automatycznie zwijany bęben na wążKarcher Automatycznie zwijany bęben na wąż
1 967,80 zł2 093,41 zł
KARCHER butelka lancy pianotwórczejKARCHER butelka lancy pianotwórczej
33,06 zł35,18 zł
Lanca teleskopowa iSolar TL 7 HLanca teleskopowa iSolar TL 7 H
4 170,18 zł4 436,36 zł
Karcher dysza power 25° 042 TRKarcher dysza power 25° 042 TR
74,26 zł78,99 zł
Karcher Zest.montaż.bęben na wąż stal szlachetnaKarcher Zest.montaż.bęben na wąż stal szlachetna
6 177,08 zł6 571,36 zł
Lanca spryskująca do podwoziLanca spryskująca do podwozi
543,41 zł578,10 zł
Karcher głowica FRV 30 TR z odprowadzeniem wodyKarcher głowica FRV 30 TR z odprowadzeniem wody
2 254,50 zł2 398,41 zł
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7
292,52 zł311,19 zł
Karcher osadnik zanieczyszczeń (FRV)Karcher osadnik zanieczyszczeń (FRV)
248,58 zł264,45 zł
Karcher Pas ochronny do lancy teleskopowejKarcher Pas ochronny do lancy teleskopowej
141,06 zł150,06 zł
Karcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wodyKarcher FRV 30 ME TR z odprowadzaniem brudnej wody
3 570,71 zł3 798,63 zł
Karcher pistolet EASY!Force AdvancedKarcher pistolet EASY!Force Advanced
474,98 zł505,30 zł
Karcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 mKarcher teleskopowa lanca strumieniowa 5,4 m
2 580,31 zł2 745,00 zł
Karcher zestaw pianowy TR Inno z inżektoremKarcher zestaw pianowy TR Inno z inżektorem
2 645,46 zł2 814,31 zł
Karcher filtr wodyKarcher filtr wody
175,74 zł186,96 zł
Karcher WS regeneratorKarcher WS regenerator
9 827,70 zł10 455,00 zł
Karcher Wąż przedłużający FRV 5 mKarcher Wąż przedłużający FRV 5 m
142,21 zł151,29 zł
Karcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowymKarcher zestaw zwijacza węża z lakierem bazaltowym
2 508,63 zł2 668,76 zł
Karcher adapter 6 TR22IG-M22AGKarcher adapter 6 TR22IG-M22AG
92,50 zł98,40 zł
Karcher zestaw pianowy Inno z inżektoremKarcher zestaw pianowy Inno z inżektorem
2 543,64 zł2 706,00 zł
Karcher szczotka rotacyjnaKarcher szczotka rotacyjna
358,42 zł381,30 zł
Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000Przedłużenie rurki strumieniowej TR 1000
271,71 zł289,05 zł
Karcher adapter przedłużenie węży 9 TRKarcher adapter przedłużenie węży 9 TR
80,93 zł86,10 zł
Karcher lanca piany TRKarcher lanca piany TR
448,24 zł476,85 zł
Karcher Zest.montaż. bęben na wąż TRKarcher Zest.montaż. bęben na wąż TR
3 323,12 zł3 535,23 zł
Karcher Lanca teleskopowa iSolar TL 10 CFKKarcher Lanca teleskopowa iSolar TL 10 CFK
9 910,70 zł10 543,30 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 25 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 25 m
1 602,91 zł1 705,22 zł
Karcher Zestaw pianowy Easy z inżektoremKarcher Zestaw pianowy Easy z inżektorem
1 534,50 zł1 632,44 zł
Karcher adapter 1 M22AG-TR22AGKarcher adapter 1 M22AG-TR22AG
80,93 zł86,10 zł
Filtr wody Karcher profesjonalny 100 umFiltr wody Karcher profesjonalny 100 um
693,72 zł738,00 zł
Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 45Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 45
59,59 zł63,39 zł
Karcher Podwójna lanca spryskującaKarcher Podwójna lanca spryskująca
682,16 zł725,70 zł
Karcher przegub wyboczeniowy TRKarcher przegub wyboczeniowy TR
536,49 zł570,73 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 40 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 40 m
2 267,54 zł2 412,28 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20m
1 195,67 zł1 271,99 zł
Karcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mmKarcher Lanca spryskująca obrotowa 1050 mm
407,25 zł433,24 zł
Karcher zestaw do prac na wysokościachKarcher zestaw do prac na wysokościach
2 266,15 zł2 410,80 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 20 m
1 153,32 zł1 226,94 zł
Karcher dysza rotacyjna 070 TRKarcher dysza rotacyjna 070 TR
542,73 zł577,36 zł
Lanca teleskopowa iSolar TL 10 HLanca teleskopowa iSolar TL 10 H
5 701,42 zł6 065,34 zł
Karcher Adapter 7 M18IG-TR20AGKarcher Adapter 7 M18IG-TR20AG
95,15 zł101,23 zł
Karcher FR 50 500 mm Do czyszczenia pow.Karcher FR 50 500 mm Do czyszczenia pow.
4 450,36 zł4 734,43 zł
Karcher adapter 5 TR22IG-M22AGKarcher adapter 5 TR22IG-M22AG
115,62 zł123,00 zł
Karcher Dysza pianowa w zestawieKarcher Dysza pianowa w zestawie
1 329,25 zł1 414,09 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 30 m
1 602,91 zł1 705,22 zł
Karcher lanca piany TRKarcher lanca piany TR
322,05 zł342,60 zł
Karcher złącze obrotowe, easyKarcher złącze obrotowe, easy
184,99 zł196,80 zł
Karcher Dysza z węglika boru, rozmiar 8 mmKarcher Dysza z węglika boru, rozmiar 8 mm
2 659,26 zł2 829,00 zł
KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"KARCHER zawór zwrotny 1" / 3/4"
1 514,62 zł1 611,30 zł
Karcher urządznie zmiękczające wodę WS 50Karcher urządznie zmiękczające wodę WS 50
9 133,98 zł9 717,00 zł
Karcher lanca do rynienKarcher lanca do rynien
420,96 zł447,83 zł
Karcher Podwójny uchwytKarcher Podwójny uchwyt
358,42 zł381,30 zł
Karcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mmKarcher Lanca spryskująca, obrotowa, 1550 mm
516,12 zł549,06 zł
Karcher Adapter M22 - obrotowyKarcher Adapter M22 - obrotowy
95,15 zł101,23 zł
Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 80Karcher Dysza HP 0°, rozmiar 80
59,59 zł63,39 zł
Karcher Lanca do piany TR basic 3Karcher Lanca do piany TR basic 3
322,05 zł342,60 zł
Lanca elastyczna 1050mmLanca elastyczna 1050mm
1 019,74 zł1 084,84 zł
Karcher Głowica czyszcząca do beczekKarcher Głowica czyszcząca do beczek
97,12 zł103,32 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 600 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 600 mm
312,08 zł332,00 zł
Dysza Power kąt spryskiwania 40/45Dysza Power kąt spryskiwania 40/45
83,75 zł89,10 zł
Wąż HP Longlife 400, 20 m DN 8Wąż HP Longlife 400, 20 m DN 8
1 358,57 zł1 445,29 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 550mmKarcher lanca HD Easy!Lock 550mm
258,05 zł274,52 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 7,5 m
820,90 zł873,30 zł
Karcher Głowica HKF 50, mosiężnaKarcher Głowica HKF 50, mosiężna
5 504,04 zł5 855,37 zł
Karcher dysza do czyszczenia rur 65" O 16 mmKarcher dysza do czyszczenia rur 65" O 16 mm
786,22 zł836,40 zł
Karcher Złącze śrubowe TR dysza TR22-TR20Karcher Złącze śrubowe TR dysza TR22-TR20
208,12 zł221,40 zł
Karcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20 mKarcher Wąż wysokociśnieniowy, standardowy, 20 m
1 032,78 zł1 098,70 zł
Karcher Zestaw do montowania bębna do ścianyKarcher Zestaw do montowania bębna do ściany
867,15 zł922,50 zł
Karcher urządzenie zmiękczające WS 100Karcher urządzenie zmiękczające WS 100
10 405,80 zł11 070,00 zł
Inżektor środka czyszczącegoInżektor środka czyszczącego
832,00 zł885,11 zł
Karcher iSolar 400 1000-1300 l/hKarcher iSolar 400 1000-1300 l/h
1 953,98 zł2 078,70 zł
Karcher Zestaw dysz do FR 1100-1300 l/hKarcher Zestaw dysz do FR 1100-1300 l/h
140,48 zł149,45 zł
Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"Karcher złącze GEKA z tuleją węża 3/4"
38,15 zł40,59 zł
Karcher lanca do czyszczenia rynienKarcher lanca do czyszczenia rynien
1 084,90 zł1 154,15 zł
Karcher Listwa zbierająca do FRVKarcher Listwa zbierająca do FRV
109,26 zł116,24 zł
Karcher Adapter 3 M22IG-TR22AGKarcher Adapter 3 M22IG-TR22AG
104,06 zł110,70 zł
Karcher nakrętka do lancy TRKarcher nakrętka do lancy TR
54,44 zł57,91 zł
Karcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG ErsatzKarcher ADAPTER do wymiany TR22IG-M22AG Ersatz
190,77 zł202,95 zł
Karcher lanca 2050 mm TRKarcher lanca 2050 mm TR
570,14 zł606,54 zł
Karcher Dysza Power 15°, rozmiar dyszy 80Karcher Dysza Power 15°, rozmiar dyszy 80
74,26 zł78,99 zł
Karcher Uchwyt scienny - stal szlachetnaKarcher Uchwyt scienny - stal szlachetna
1 549,31 zł1 648,20 zł
Karcher iSolar Podwójna szczotka obrotowa 800Karcher iSolar Podwójna szczotka obrotowa 800
5 202,90 zł5 535,00 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 15m
1 329,25 zł1 414,09 zł
Karcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40mKarcher Przewod wężowy premium DN12 21MPa 40m
2 893,07 zł3 077,73 zł
Karcher wąż ciśnieniowy do lancy iSolarKarcher wąż ciśnieniowy do lancy iSolar
358,42 zł381,30 zł
Karcher adapter 2 M22IG-TR22AGKarcher adapter 2 M22IG-TR22AG
92,50 zł98,40 zł
Karcher lanca HD Easy!Lock 250 mmKarcher lanca HD Easy!Lock 250 mm
230,64 zł245,36 zł
Karcher szybkozłącze TRKarcher szybkozłącze TR
244,35 zł259,95 zł
Karcher Uchwyt do lancy Easy!LockKarcher Uchwyt do lancy Easy!Lock
149,19 zł158,71 zł
Karcher Lanca HD Easy!Lock 850 mmKarcher Lanca HD Easy!Lock 850 mm
366,80 zł390,21 zł
Karcher szczotka rotacyjnaKarcher szczotka rotacyjna
439,36 zł467,40 zł
Karcher automatycznie zwijany bęben na wąż (inox)Karcher automatycznie zwijany bęben na wąż (inox)
2 580,31 zł2 745,00 zł
Karcher wąż doprowadzający wodę 1", 7,5 mKarcher wąż doprowadzający wodę 1", 7,5 m
427,79 zł455,10 zł
Karcher Servo ControlKarcher Servo Control
263,22 zł280,02 zł
KARCHER Filtr wody 3/4 + 1KARCHER Filtr wody 3/4 + 1
139,90 zł148,83 zł
Karcher przystawka do podłóg FRV 50 MEKarcher przystawka do podłóg FRV 50 ME
6 313,91 zł6 716,93 zł
Inżektor środka czyszczącegoInżektor środka czyszczącego
832,00 zł885,11 zł
Automatyczny bęben na wąż na ścianęAutomatyczny bęben na wąż na ścianę
4 750,10 zł5 053,30 zł
Karcher Dokładny filtr wody, ?100 µm, R 3/4"Karcher Dokładny filtr wody, ?100 µm, R 3/4"
682,16 zł725,70 zł
Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 100, O 24 mmDysza do czyszczenia rur, rozmiar 100, O 24 mm
209,27 zł222,63 zł
Karcher zestaw dysz FRV 045Karcher zestaw dysz FRV 045
275,18 zł292,74 zł
Karcher Trójnik typu YKarcher Trójnik typu Y
801,46 zł852,61 zł
Karcher Dysza Power 40°Karcher Dysza Power 40°
83,75 zł89,10 zł
Karcher Złączka węża GEKA 1''Karcher Złączka węża GEKA 1''
38,15 zł40,59 zł
Karcher złacze Geka z gwintemKarcher złacze Geka z gwintem
38,15 zł40,59 zł
Karcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 mKarcher wąż TR ID 6 do kanalizacji 10 m
706,98 zł752,11 zł
Karcher głowica czyszcząca FR 30 ME TRKarcher głowica czyszcząca FR 30 ME TR
2 143,73 zł2 280,57 zł
Karcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40mKarcher Zestaw montażowy beben na wąż TR 40m
11 342,63 zł12 066,63 zł
Karcher zestaw dysz FRV 080Karcher zestaw dysz FRV 080
282,11 zł300,12 zł
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel