Rolniku! Mocno odczułeś skutki COVID-19? Możesz ubiegać się o dofinansowanie!

2020-09-16
Rolniku! Mocno odczułeś skutki COVID-19? Możesz ubiegać się o dofinansowanie!

ARiMR – Pomoc dla rolników dotkniętych COVID-19

COVID-19 mocno uderzył we wszystkie sektory gospodarki, jednak jednymi z najbardziej poszkodowanych są rolnicy, którzy przez braki pracownicze podczas zbiorów i ograniczony rynek zbytu jako jedni z pierwszych odczuli skutki tego światowego kryzysu.

Dlatego od 9 września do 7 października 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, co umożliwi nabycie surowców, bądź maszyn niezbędnych do prowadzenia gospodarstw. Wsparcie finansowane jest z funduszu europejskiego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), a przyznana pomoc finansowa będzie mogła zostać wydana przez rolnika na dowolnie wybrany cel związany z działalnością rolniczą.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie?

O zapomogę mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają jedno z czterech poniższych kryteriów:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
- 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
- 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
- 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
- 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
- 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.;
oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.,

Myjka Ciśnieniowa Karcher 5/15U w akcji - całe pomieszczenie inwentarskie może być wyczyszczone łatwo, szybko i skutecznie.

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

 

Dezynfekcja kurnika myjką wysokociśnieniową Karcher, z funkcją podgrzewania wody i pianowinicą.

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
- kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
- gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
- indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk;
oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 

Czyszczenie chlewu zestawem do dezynfeckji Kärcher.

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
- szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
- tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

 

Jakie kwoty przysługują rolnikom dotkniętym przez COVID-19?

Tabela świadczeń.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

 

"Stare na nowe" - czyli okazja w dobie COVID-19.

Trwająca akcja Karchera „Stare na nowe” również ułatwia rolnikom i innym przedsiębiorcom tańsze zmodernizowanie swoich przedsiębiorstw, w tak szczególnie trudnym dla nich okresie. Dlatego jeżeli posiadasz starą myjkę ciśnieniową, to teraz możesz ją wymienić na 15% zniżki na nowy model np. na myjkę wysokociśnieniową Karchera, czy zestaw do dezynfekcji Karchera. Dodatkowo osoba, która odda najstarszy sprzęt marki Kercher będzie mogła zakupić za cenę 1 zł netto kosiarkę akumulatorową LMO 18-36 i / lub za 1 zł netto zestaw złożony z szybkiej ładowarki i baterii 18 V/5.0 Ah!

Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, że COVID nie musi przekreślać Twoich planów co do przyszłości Twojej działalności!

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2020
pixel